Vytvoríme vám e-learningové riešenie na mieru

Poskytujeme klientom komplexný balík služieb:

 • Navrhneme metodiku, kreativitu a prevedenie pre vaše tréningy, školenia alebo špecifické edukačné riešenia
 • Pripravíme vám podklady a obsah
 • Zabezpečíme development a vytvoríme dizajn
 • Poskytneme vám profesionálne poradenstvo ako efektívne riadiť e-learning/blended learning vo firme, na školách, ako motivovať ľudí k učeniu cez e-learning
 • Pripravíme vám analýzu dát a reporty výsledkov
 • Zabezpečíme podporu a technický servis fungovania tréningov a školení
 • Garantujeme promptné a pravidelné aktualizácie

Zabezpečujeme a tvoríme e-learningové vzdelávanie:

Benefity pre firmu Zatvoriť
Benefity pre firmu
 • Ušetríte čas vašim zamestnancom, ktorí sa preškolia oveľa rýchlejšie. Nemusia odchádzať z kancelárie, prípadne cestovať na školenia a prednášky.
 • Ušetríte prostriedky za školenia na témy, ktoré sa neustále opakujú a nevyžadujú prítomnosť lektora.
 • Jedným tréningom preškolíte veľa zamestnancov naraz.
 • Ušetríte náklady za tlačené materiály – multimédiá sa ľahšie aktualizujú.
 • Môžete si e-learningové vzdelávanie monitorovať v reálnom čase, získate okamžitú spätnú väzbu o tom, čo školenie zamestnancom prinieslo, ako napredujú.
 • Napriek rozpočtovým obmedzeniam umožníte vzdelávať sa väčšiemu množstvu zamestnancov.
Pre firmy
 • Retail/Corporate produktové tréningy, tréningy na predajné techniky, zručnosti a predajné rozhovory so zákazníkmi, videotutorály a iné
 • Finance operačné riziko, rekvalifikačné tréningy a iné
 • Cs/Touch Point tréningy obchodných sietí a iné
 • Marketing tutoriály pre zákazníkov, vzdelávanie zákazníkov, brand experience a iné
 • HR adaptačné tréningy, soft skills kurzy, operatívne tréningy, legislatívou vyžadované tréningy, risk manažment a iné
Pre verejnosť
 • Edukačné portály na mieru
 • Soft skills kurzy
 • Tutoriály pre technológie, služby a produkty
 • A iné
Pre školy
 • Multimediálne pomôcky pri vyučovaní
 • Špecializované
  e-learningové kurzy, prednášky a aplikácie
 • Vzdelávacie hry
 • A iné
Ak potrebujete systémovú platformu na riadenie e-learningu, ponúkame vám:
GINGERS LMS
Komplexný modulárny systém na riadenie
e-learningu vyvinutý našou agentúrou
Docebo LMS
Komplexný modulárny systém na riadenie e-learningu vyvinutý naším zahraničným partnerom, ktorý patrí medzi TOP 10 výrobcov LMS vo svete.
Sme výhradným zástupcom spoločnosti Docebo pre Slovensko a Českú republiku.
Preškolíme vašich zamestnancov ako vytvárať dobré e-learningové kurzy
Organizujeme pre klientov inšpiratívne workshopy na mieru o nových metódach a trendoch v e-learningovom vzdelávaní zamestnancov a zákazníkov.
Naučíme vašich lektorov ako vytvoriť kvalitný e-learningový kurz a riadiť elektronické vzdelávanie v spoločnosti.
Vyrobíme vám čiastkové multimediálne komponenty
Do kurzov, ktoré tvoria vaši zamestnanci, vyrobíme multimédiá a obohatíme ich tak napr. o animácie, interaktívne cvičenia, prípadové štúdie, infografiky, videá, podcasty, atď.

Hľadáte iný typ spolupráce?