Selection of our work:

CLOSE
For the public
Pohoda 2018 powered by Orange
Official application for the biggest music festival in Slovakia – Pohoda.
CLOSE
For the public
NEBOJ SA MYSLIEŤ!

E-learningova aplikácia o kritickom myslení pre stredné školy

V spolupráci s denníkom N sme vytvorili e-learningový kurz pre všetky stredné školy o kritickom myslení! V e-learningu sa študenti učili, že kritické myslenie je užitočná vec, ktorú použijú, keď im niekto bude vnucovať svoj názor. Pomôže im správne sa rozhodnúť alebo sa ochrániť sa pred ľuďmi, ktorí trolujú a hejtujú na sociálnych sieťach, ako rozoznať nedôveryhodné články v médiách, ako rozpoznať politika populistu a veľa iného. V časti veríte na zázraky nájdu príbeh z prostredia olympijského hokeja, kde ukazujeme ako tréner Brooks vďaka kritickému mysleniu skvele vyhodnotil situácie, ktorým čelil a doviedol tak svoj tím k olympijskému víťazstvu:). Kurz používali učitelia a študenti na hodine dejepisu a občianskej náuky.
CLOSE
For schools
Kids and architecture 2017
Being the proud partner of the third edition of the popular educational project Kids and Architecture, we created interactive game about new Slovak architecture, aiming grammar schools’ children.

Project was patronized by the President of the Slovak republic, Mr. Andrej Kiska.
CLOSE
For schools
Kids and architecture 2016
For the second edition of the educational project we created multimedia lecture covering environmental topics in architecture, including operations of so called green buildings.

We were privileged to become partners of the project, which was patronized by the President of the Slovak republic, Mr. Andrej Kiska.
CLOSE
For the public
Liga za ľudské práva/ Human rights League
#endchilddetention

Online lecture raising awareness of child detention problem
CLOSE
For the public
Pohoda 2016 powered by Orange
Official application for the biggest music festival in Slovakia – Pohoda.
CLOSE
For the public
Bažant Pohoda 2015 powered by Orange
The official festival app for smartphones
CLOSE
For the client
Training platform
A series of specialised tailor-made courses for employees
CLOSE
For the client
Product tutorial
A tutorial explaining product possibilities and customer services
CLOSE
For the client
Tatra banka
Series of e-trainings for sales representatives, specialists and bank managers
CLOSE
For the client
Compliance & Security course
A company security course for employees
CLOSE
For the public
Safe baby
A smartphone app for parents who wish to know what to do when their baby needs immediate help
CLOSE
For schools
Kids and architecture 2015
We created playful e-learning course for the educational project about architecture. The topic covers founders of modern Slovak architecture and their iconic buildings.

Project was patronized by the President of the Slovak republic Mr. Andrej Kiska.
CLOSE
For the public
How to make smart decisions
A course on problem solving and decision making for all who want to grow personally and professionally
CLOSE
For the public
How to use time efficiently
A course on time management for all who want to grow personally and professionally
CLOSE
For the public
How to become a good presenter
A course on presentation skills for those who want to grow personally and professionally
CLOSE
For the public
How to make a marble cake
An interactive educational game for the public
CLOSE
For the client
GINGERS LMS
A complex modular system for managing e-learning created by our agency
CLOSE
For the client
Docebo LMS
A complex modular system for managing e-learning which is one of the world's top 10, created by our foreign partner
CLOSE
For the public
Lajka club
An educational game portal for customers
CLOSE
For the public
Webpage
Web page for the strongest corporate foundation in Slovakia. See www.nadaciaorange.sk

Searching for a different product?